Εφαρμογές για το σπίτι

Σ'αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθήσετε το φωτογραφικό υλικό από τις δουλειές μας, και τον τρόπο που εργαζόμαστε...

Θερμομόνωση

Οι ενεργειακές πηγές – ουσιαστικά το πετρέλαιο – έπαψαν να είναι φτηνές και όλοι συνειδητοποιούμε πλέον τη μεγάλη σημασία της θερμομόνωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας...

Ηχομόνωση

Ο ήχος είναι μια έννοια μάλλον αδικημένη, παρόλη τη σπουδαιότητά της, αφού συνοδεύει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκτός από την μετάδοση πληροφοριών μπορεί να έχει ευεργετική ή ενοχλητική επίδραση...

Υγρομόνωση

Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών και ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης...