Η εταιρεία μας

Η ατομική επιχείρηση Δημήτριος Ι. Λάχανης ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2002 με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας. Αντικείμενό της είναι η εμπορία ειδικών υλικών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και επίλυση ειδικών προβλημάτων της κατασκευής. Μέσα από την συνεχή ποιότητα των αγαθών, ενημέρωση ευέλικτη και γρήγορη συνεργασία εμού και των συνεργατών μου, παραθέτω κάποιους από τους οίκους που συνεργάζομαι (SIKA HELLAS, PENETRON, BAUMIT, MAPEI, IZO-TEC, TEKNOFOAM HELLAS, ESHA, UNISOL, NANOPHOS, MACON, NEOTEX).

Ενδεικτικά και μόνο στο ευρύτατο φάσμα των υλικών της περιλαμβάνει, πρόσμικτα σκυροδετήσεων, βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης, ειδικά κονιάματα και βελτιωτικά κονιαμάτων, υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης, προστατευτικές στρώσεις σκυροδέματος και σιδήρου, συστήματα σφράγισης αρμών, πολυμερείς μεμβράνες, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, υλικά ξηράς δόμησης, γενικότερα δομικά υλικά κτλ.

Με την πάροδο του χρόνου και μέσα από την συνεχή εξειδίκευση η επιχείρηση μας βοήθησε τεχνικά στο εργοτάξιο πλέον μηχανικούς και εργολάβους.

Καταφέραμε με συνέπεια και με γνώμονα την αμοιβαία συνεπή συνεργασία με τους πελάτες μας, μέσα από τα ενδεδειγμένα υλικά, και σωστή παροχή υπηρεσιών, να έχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο στην τοπική αγορά.