Ηχομόνωση

Ο ήχος είναι μια έννοια μάλλον αδικημένη, παρόλη τη σπουδαιότητά της, αφού συνοδεύει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκτός από την μετάδοση πληροφοριών μπορεί να έχει ευεργετική ή ενοχλητική επίδραση.

Τα τελευταία χρόνια η συνεχόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αυξήσει δραματικά το πρόβλημα της ηχορύπανσης. Όλες οι μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα θορύβου και είναι πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης του. Ο διαχωρισμός μεταξύ ήχου και θορύβου εξαρτάται από το αίσθημα που προκαλεί. Δηλαδή ο ήχος μπορεί να είναι ευχάριστος, δυσάρεστος ή και αδιάφορος ενώ ο θόρυβος είναι ο οποιοσδήποτε ανεπιθύμητος ήχος που προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες όπως: ενόχληση, δυσκολία στην επικοινωνία, απώλεια ακοής, παθολογικές επιδράσεις (υπέρταση, πονοκέφαλο, κόπωση, αυξημένη παραγωγή ορμονών αδρεναλίνης, χοληστερίνης, αύξηση σφυγμών, διαστολή αγγείων, ανορεξία) και ποικίλες ψυχολογικές επιδράσεις.

Η ενόχληση από το θόρυβο εξαρτάται κυρίως από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου όπως, τη στάθμη του, τη συχνότητά του, τη διάρκειά του, τον χρόνο ανύψωσης της στάθμης ή την παρουσία κρουστικών θορύβων αλλά και από την ώρα της ημέρας και την προϊστορία έκθεσης σε θορύβους.
Οι έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο είναι πολύ σημαντικές και έχουν οδηγήσει σε αναθεωρήσεις απόψεων ακόμα και νομοθεσιών.

Για τους παραπάνω λόγους έχουν θεσπιστεί νόμοι για να προστατεύσουν τον άνθρωπο και έχουν δημιουργηθεί με βάση τον διαχωρισμό του θορύβου σε κατηγορίες: εργασιακός, περιβαλλοντικός, κυκλοφοριακός, κτυπογενής και αερόφερτος.

Για να θεωρηθεί ένα θόρυβος αποδεκτός ή όχι πρέπει να μετρηθεί και να συγκριθεί με πρότυπα που έχουν προκύψει από μελέτες και έχουν οριοθετηθεί νομικά. Οι μεγάλες πόλεις χωρίζονται σε περιοχές και ανάλογα με το κυρίαρχο στοιχείο της κάθε περιοχής θέτονται τα όρια θορύβου. Αν για παράδειγμα, σε μια περιοχή υπάρχουν πολλές κατοικίες, κυρίαρχο στοιχείο είναι το αστικό και θεωρείται αστική περιοχή ενώ αν υπάρχουν βιομηχανίες, τότε είναι το βιομηχανικό και θεωρείται βιομηχανική περιοχή με αποδεκτές στάθμες θορύβου υψηλότερες.

Τα κτήρια πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους όταν αυτοί δημιουργούνται από άλλους, δηλαδή να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα κτηριακής ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας.

Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητα του να προστατεύει τους ενοίκους από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαμονή και άλλες δραστηριότητες.

Όλα τα νέα κτήρια υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ακουστικής άνεσης:

 • Κατηγορία A: Υψηλής Ακουστικής Άνεσης, όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 2.
 • Κατηγορία B: Κανονικής Ακουστικής Άνεσης, όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3.

Ειδικότερα οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι ιδιάζουσες περιπτώσεις κτηρίων σχετικά με το θόρυβο, αφενός πρέπει να υποστηρίζουν αρκετές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, αφετέρου πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους υψηλή ακουστική άνεση.

Η ηχομόνωση των ξενοδοχείων έγκειται στον (ΓΟΚ) Κτηριοδομικό Κανονισμό, Άρθρο 12 (ΦΕΚ -59/Δ/3-2-89), όμως απαιτεί μελέτη ακουστικής και ηχομόνωσης από αρμόδιο εξειδικευμένο μηχανικό καθώς οι θόρυβοι προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές.

Πιο συγκεκριμένα, πηγές θορύβου σε ένα ξενοδοχείο είναι:

 • οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • η κουζίνα
 • οι υδραυλικές ή πνευματικές εγκαταστάσεις και οι αποχετεύσεις
 • οι ανελκυστήρες
 • τα συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού

ενώ ανάλογα με το μέγεθος και το τύπο της ξενοδοχειακής μονάδας μπορεί να υπάρχουν επιπλέον πηγές θορύβου όπως:

 • εστιατόρια, bar, αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων
 • δρόμοι με έντονη κυκλοφορία κ.α.

Ο μελετητής μηχανικός θα πρέπει να ορίσει ανώτατες επιτρεπτές στάθμες θορύβου εντός των δωματίων (ανάλογα με την κατηγορία του Ξενοδοχείου) οι οποίες θα υπερκαλύπτουν τον ΓΟΚ και βασίζονται στις καμπύλες κατάταξης θορύβου NR.

Γενικά οι ηχομονωτικές επιλογές είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται στην φάση της εξ αρχής κατασκευής του κτηρίου οπότε αποδίδουν το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος, γι΄αυτό είναι κρίσιμο να έχει προηγηθεί ακουστική μελέτη. Πολλές φορές, οι μετά της κατασκευής του έργου, ηχομονωτικές εφαρμογές βελτιώνουν τα προβλήματα όχλησης αλλά δεν τα εξαλείφουν.
Συνήθης Ηχομονωτικές Εφαρμογές σε Ξενοδοχεία

Αναφέρουμε τις περισσότερες βασικές ηχομονωτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε ένα ξενοδοχείο.

 • Τοιχοποιίες
 • Δάπεδα
 • Κουφώματα
 • Σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, Τουαλέτες
 • Σημαντικό πρόβλημα μετάδοσης θορύβων δημιουργούν οι σωληνώσεις των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, οι μπανιέρες (ιδιαίτερα αν διαθέτουν Jacuzzi) και οι λεκάνες.
 • Δίκτυο Κλιματισμού – Εξαερισμού
 • Ηχομόνωση Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Αίθουσες συνάθροισης – Πολλαπλών Χρήσεων.

Ο σκοπός της ηχομόνωσης και γενικότερα της ακουστικής σε ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα όπως μια ξενοδοχειακή μονάδα είναι να εξασφαλίσει ικανή ακουστική άνεση ώστε να ευχαριστεί όλους τους πελάτες και εκείνους που θέλουν να ξεκουραστούν και να ησυχάσουν και εκείνους που θέλουν να διασκεδάσουν.

Ένα αποδεκτό αποτέλεσμα ηχομόνωσης απαιτεί λεπτομερέστατο σχεδιασμό στη φάση της μελέτης από εξειδικευμένο μηχανικό και κατασκευή από έμπειρα συνεργεία με ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή στην λεπτομέρεια διότι ο ήχος μεταφέρεται από (τυχόν) ασήμαντες κατασκευαστικές ατέλειες που όμως καταστρέφουν την ηχομονωτική ικανότητα και δεν ανιχνεύονται σε ολοκληρωμένες κατασκευές παρά μόνο από την μέτρηση του αποτελέσματος.

Δείτε μερικά από τα έργα μας

Δείτε όλα τα έργα μας