Υγρομόνωση

Η υγρομόνωση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα προστασίας των οικοδομικών κατασκευών και ενδεχόμενη αστοχία είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της θερμομονωτικής στρώσης, την λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμα τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής.

Οι ιδιαιτερότητες κάθε επιφάνειας προς υγρομόνωση, οδηγούν στην ανάγκη εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση της ενδεδειγμένης λύσης η οποία θα εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία του συστήματος υγρομόνωσης.

Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή του συστήματος υγρομόνωσης είναι :

  • Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του υποστρώματος.
  • Οι λειτουργικές απαιτήσεις του κτιρίου.
  • Οι καιρικές συνθήκες της περιοχής.
  • Η διάρκεια ζωής και ο απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής του συστήματος υγρομόνωσης

Στεγανοποίηση ταρατσών
Η στεγανοποίηση της ταράτσας είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση Roof garden
Η στεγανοποίηση για τη δημιουργία roof garden μιας ταράτσας ή πάνω από ένα garage, είναι η εργασία που απαιτεί την τοποθέτηση πολλών διαφορετικών στρώσεων ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή στεγανοποίηση, σε συνδυασμό με τη θερμομόνωση τη λειτουργικότητα του roof garden και την αποφυγή καταστροφής των μεμβρανών από τις κηπευτικές εργασίες και από τα οξέα των ριζών των φυτών.

Στεγανοποίηση κεραμοσκεπών
Η στεγανοποίηση και θερμομόνωση των κεραμοσκεπών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού στο κτίριο. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στην οροφή της οικοδομής.

Στεγανοποίηση βεραντών & μπαλκονιών
Η στεγανοποίηση των μπαλκονιών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού προς τους κάτω ορόφους αλλά και το δάπεδο των εσωτερικών χώρων που βρίσκεται το μπαλκόνι.

Αδιαβροχοποίηση προσόψεων
Η αδιαβροχοποίηση προσόψεων είναι διαδικασία που απαιτείται για να αποφύγουμε την εισροή του νερού, σε προσόψεις κτιρίων που είναι κατασκευασμένες από πορώδη υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρα, εμφανοί τούβλα, πωρόλιθο, κ.α.

Αντιμετώπιση ανερχομένης υγρασίας
Η ανερχόμενη υγρασία δημιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες, ακαλαισθησία και δημιουργία μυκήτων και μούχλας. Η αντιμετώπισή της σε τοίχους κυρίως παλαιών οικοδομών από πέτρα ή τούβλα, αντιμετωπίζεται ριζικά με την εφαρμογή ειδικών μακροπορώδων επιχρισμάτων για την αφύγρανση της τοιχοποιίας.

Στεγανοποίηση υπογείων
Η στεγανοποίηση υπογείου είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη εισροή του νερού και να δημιουργήσουμε υπόγειους στεγανούς χώρους.

Στεγανοποίηση φρεατίων ανελκυστήρων
Η στεγανοποίηση του φρεατίου είναι εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη εισροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα ή βραχυκυκλωμάτων του συστήματος που μπορεί να προκληθούν από την εισροή των νερών.

Στεγανοποίηση πισίνας
Η στεγανοποίηση πισίνας, είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση, είναι σημαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόμησης του νερού, oι απώλειες του οποίου έχουν μεγάλο κόστος συμπλήρωσης. Επίσης παράπλευρα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση δεξαμενών
Η στεγανοποίηση δεξαμενής είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των δξαμενών, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την εξοικονόμηση του νερού και για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση μπάνιων
WC
Η σωστή στεγανοποίηση των Μπάνιων – WC, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωματίων ή των χώρων των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα μπάνια – WC.

Δείτε μερικά από τα έργα μας

Δείτε όλα τα έργα μας